O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.01.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE, PRIHODKI – Prodaja z možnostjo vračila blaga

Opis primera

SI proda 1.000 kom čevljev po ceni 80 EUR. SI svojim kupcem omogoča vračilo blaga, z obljubo vračila denarja, v roku 30 dni od nakupa, ob pogoju, da je blago neuporabljeno in v originalni embalaži. Zaloga enega kosa blaga je ovrednotena po nabavni ceni 40 EUR.

SI glede na dosedanjo prakso pričakuje, da bo 5% čevljev vrnjenih, zato pri prodaji pripozna:

  • 80.000 EUR terjatev do kupcev
  • 80€ x 950 kom (ocenjena vrednost nevrnjenih proizvodov) = 76.000 EUR
  • 80€ x 50 kom (ocenjena vrednost vrnjenih proizvodov) = 4.000 EUR
  • 40€ x 50 kom (pravica do vrnjenih proizvodov s strani kupca) =  2.000 EUR

DDV vidik v primeru ni prikazan.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47
Naslov Datum vpisa
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini - tečajne razlike 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 01.01.2024
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Dolgoročni blagovni krediti dani v državi - za čas obročnega plačevanja ni dogovorjeno obračunavanje obresti (brezobrestni blagovni kredit) 01.01.2024
TERJATVE – Plačilo terjatve v naravi – delni odpis terjatve 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47