O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.12.2025
Uporaba do:
Datum vpisa: 08.08.2023

Posebnost glede uporabe po končni določbi prvega odstavka 145. člena ZDOsk-1 za določbe - prvega odsavka 3. člena, 9. točka 4. člena, tretji odstavek 26. člena, 99. do 104. člen, tretji odstavek 108. člena, prvi do peti odstavek 128. člena ter prvi ostavek, 181. člena - , ki se ne prenehajo uporabljati za slepe in sabovidne osebe, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za vojne invalide, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja vojne invalide, za katere se navedene določbe še naprej uporabljajo.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 31.12.2020 12.12.2019
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 31.12.2019 06.05.2019
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2018 20.11.2017
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.10.2017 [!] 31.12.2017 18.10.2017
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 06.08.2017 [!] 30.09.2017 18.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6