Navodila za uporabo spletne podatkovne baze/strani

 

Brez pisnega dovoljenja avtorja oz. lastnika spletne podatkovne baze/strani je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s kopiranjem, arhiviranjem ali razpošiljanjem v kakršnikoli (elektronski) obliki.

STRUKTURA SPLETNE (PODATKOVNE) BAZE

Neregistriran(i) uporabnik(i) spletne strani si lahko brez omejitev ogleduje(jo) le rubriki »Demonstracija delovanja« in »Več o DoberRacunovodja.si« na osnovnem prikazu spletne strani. Pri demonstraciji delovanja spletne strani imate možnost ogleda le določene uvodne vsebine vsakega posameznega dokumenta. Iz zapisa DEMO pod logom spletne podatkovne baze (levo zgoraj) je razvidno, da se nahajate v demonstraciji delovanja (demo) spletne podatkovne baze.

Spletna baza ima naslednjo osnovno strukturo:

 • možnost izbire posameznega osnovnega sklopa/modula na zgornjem delu spletne podatkovne baze;
 • možnost izbire posameznega povezanega sklopa/modula na desnem zgornjem delu spletne podatkov baze;
 • možnost izbire (pod)poglavja, ki se nahaja na levi strani spletne podatkovne baze;
 • možnost pregleda in izbire zadnjih izvršenih sprememb v celotni bazi (poglavju, podpoglavju …) po vstopu v spletno podatkovno bazo, sklop, (pod)poglavje;
 • možnost pregleda in izbire najbolj gledanih/obiskanih vsebin v celotni bazi (poglavju, podpoglavju …) po vstopu v spletno podatkovno bazo, sklop, (pod)poglavje;
 • Iskalec, ki se nahaja na levi strani spletne podatkovne baze pod njenim »logom« oz. v razširjeni obliki pod poglavji, dodatno pa po posameznem dokumentu tudi v »glavi« vsakega posameznega dokumenta;
 • možnosti »Moji zadnji ogledi« (hiter vstop v seznam zadnjih 30 gledanih dokumentov), »Moji dokumenti« (izbrani lastni/priljubljeni dokumenti - lastna baza dokumentov) in »Primerjava dokumentov« (izbira, ogled in primerjava dveh dokumentov hkrati);
 • spremembe podatkov uporabnika in vpogled v elektronske dokumente - »Moj račun«;
 • prehod na www.Superdavki.com oziroma www.DDVpoznavalec.si (povezana kodirana stran, neposredno dostopna vsem DELUX članom Kluba davkoplačevalcev);
 • odjavo uporabnika - Odjava (levo zgoraj in desno spodaj ter levo pod iskalcem/(pod)poglavji);
 • izbire »domov«, »nazaj«, »osveži«, »naprej«, ki se nahajajo na zgornji strani spletne podatkovne baze (levo zgoraj);
 • »hišni red«, »o avtorjih«, »pišite nam«, »statistika«, »navodila«, ki se nahajajo na spodnji strani spletne podatkovne baze.

Z izbiro polj »nazaj« in »naprej«, ki se nahajajo na vsaki prikazani strani potem, ko ste vstopili v spletno podatkovne bazo, kot registrirani član oziroma, ko ste kot neregistrirani uporabnik vstopili v demonstracijo delovanja spletne baze, se lahko pomikate naprej in nazaj po posameznih že izbranih temah v spletni podatkovni bazi. Z izbiro polja »domov« se lahko takoj vrnete na osnovno stran – uvodno stran, na katero ste vstopili po vpisu uporabniškega imena in gesla (na »Domov« vodi tudi klik na logo podatkovne baze).

Vsak uporabnik ima tudi vpogled v svoj registracijski obrazec in sicer z izbiro »Moj račun«. Z vpogledom v registracijski obrazec lahko vsak trenutek preverite veljavnost vašega uporabniškega imena, kakor tudi spremenite nekatere vpisane podatke oz. ponastavite nekatere vaše nastavitve, v kolikor obstaja potreba za le-to. Pod »Moj račun« so vam na voljo tudi vsi elektronski dokumenti (predračuni, avansni računi, računi) v povezavi z vašim koriščenjem nudenih storitev - vpogled v dokumente imate ves čas veljavnosti vaših uporabniških podatkov za dostop, dostopne dokumente si lahko tudi snamete, natisnete.

MOJI DOKUMENTI

Spletna stran ponuja možnost dodajanja najbolj priljubljenih/gledanih dokumentov v »Moje dokumente« (dodajanje najbolj priljubljenih dokumentov v lasten izbor/lastno bazo dokumentov).

Dodajanje/Odstranjevanje dokumentov v/iz »Moje(ih) dokumente(ov)«

Vsak izbran dokument lahko hitro in enostavno vnesete (tudi) v »Moje dokumente« s klikom na polje »Dodaj v Moje dokumente« - možnost, ki se vam ponuja pri vsakem odprtem dokumentu.

Brisanje/Odstranjevanje dokumentov iz »Mojih dokumentov« je omogočeno z izbiro »slike koša« za naslovom dokumenta - možnost, ki se vam ponuja v seznamu »Mojih dokumentov«.

Dostop do »Mojih dokumentov«

Do izbranega dokumenta, ki ste ga predhodno vnesli v »Moje dokumente« lahko dostopate na vrhu spletne strani - izbira »Moji dokumenti« desno zgoraj.
V »Mojih dokumentih« se vam dokumenti razvrščajo po modulih v katerega primarno spadajo od najmlajšega (najkasneje vnesenega) do najstarejšega. Število vnosov v »Moje dokumente« (lastne dokumente) ni omejeno.

PRIMERJAVA DOKUMENTOV

Spletna stran omogoča tudi primerjavo dveh različnih dokumentov. S klikom na »Primerjaj dokumenta« lahko uporabnik z izborom dveh ločenih vsebin primerja le-te med seboj.

Dodajanje dokumenta v primerjavo

Vsak odprti dokument (zakon, podzakonski akt, pojasnilo itd.) lahko s klikom na »Primerjaj ta dokument« dodamo v primerjavo. Izbran prvi dokument se nato odpre v primerjalnem oknu na levi strani. Potrebno je dodati še drugi dokument, ki ga izberemo iz posameznega modula ali iz vsebine Mojih dokumentov. Z izborom drugega dokumenta nam le tega prikaže na desni strani okna primerjave.

Pomembno: Izbor dveh dokumentov v oknu primerjave je le vmesni korak pri primerjavi dokumentov. Za (boljšo) berljivost dokumentov priporočamo ogled v »celozaslonskem« pogledu s klikom na »Cel zaslon«. Izhod iz celozaslonskega pogleda je omogočen s klikom na križec v desnem zgornjem kotu le-tega.

Nov izbor primerjave dokumenta

V kolikor se uporabnik odloči za primerjavo drugega dokumenta ali (dveh) novih dokumentov, to stori s klikom na »Odstrani iz primerjave« nad obema dokumentoma v oknu primerjave. Postopek nove izbire dokumenta je enak kot pri dodajanju dokumentov v primerjavo.

Pomembno: V kolikor imate v izboru že dva dokumenta v primerjavi ter se z brskanjem želi primerjati drug dokument, bo z dodanim novim dokumentom v primerjavo le ta prikazan vedno na desni strani v oknu primerjave. Dokumenta ostaneta v primerjavi tako dolgo, dokler se uporabnik ne odjavi. V kolikor se uporabnik odjavi, se izbriše tudi vnos teh dokumentov v primerjavi.

Izhod iz »Primerjave dokumentov«

Če se uporabnik po vnosu prvega dokumenta v primerjavo odloči za izhod iz primerjave, le to stori s klikom na »Domov«.

SESTAVA SPLETNE (PODATKOVNE) BAZE

Spletna baza www.DoberRacunovodja.si ima naslednjo osnovno vsebinsko sestavo (poglavja / podpoglavja):

 • Zakonodaja
 • Knjiženje;
 • DDV evidence.

Pod poglavjem »Zakonodaja« je zbrana zakonodaja s področja računovodenja:

 • Slovenski standardi;
 • Mednarodni standardi;
 • Revizija;
 • Povezana zakonodaja;

ki zajemajo (ne)uradne čistopise ter podzakonske predpise in drugo povezano zakonodajo.

Pod poglavjem »Knjiženje« se nahajajo praktični primeri kniženja tako za gospodarske družbe kot tudi za samostojne podjetnike:

 • Gospodarske družbe;
 • Samostojni podjetnik;
 • Posebnosti DDV;
 • Predlog kontnega plana.

Pod poglavjem »DDV evidence« so objavljeni primeri davčne administracije za namene DDV. Gre za evidentiranje določenih transakcij v povezavi z izvedenimi storitvami ali dobavami blaga. Tako smo sklop DDV evidence razdelili na naslednja podpoglavja:

 • Obrazec DDV-O;
 • Rekapitulacijsko poročilo;
 • Obrazec PD-O;
 • Pojasnila FURS.

Prav tako so uporabnikom na voljo dodatni/povezani moduli "Izobraževanje", "Svetovanje", ter "Računovodski koledar", ki vsebujejo številna gradiva iz naših izobraževanj ter možnost naročila svetovanja.

Vsak dokument / članek ima svojo »glavo« v katero se zapisuje: »datum vpisa«, »datum izdaje«, »uporaba od«, »uporaba do«, »posebnost glede uporabe ter drugo« in prilagajo priloge, v kolikor se k posameznemu dokumentu / članku zapisano dodaja.

TISKAJ

Izbrani dokument / članek si je moč tudi natisniti z izbiro tiskaj »v glavi« vsakega posameznega dokumenta. Tiskanje je prirejeno v HTML ali PDF obliki dokumenta. Pri izbiri tiskanja v PDF obliki se dokument odpre v novem oknu programa Adobe. Tiskanje izbirate z izbiro ukaza tiskaj, ki jo daje Adobe.

NAMESTITEV programa Adobe Reader

V kolikor želite namestiti s strani podjetja Adobe ponujeno privzeto različico programa Adobe Reader (iz uradne strani ponudnika), potrdite/izberite polje »Namesti« - v kolikor ne želite hkrati naložiti tudi programov (pripomočkov) McAfee Security Scan Plus oz. McAfee Safe Connect, predhodno odstranite privzeto kljukico.

PREHOD NA »SuperDavki.com« oz. »DDVpoznavalec.si«

Člani DELUX kluba davkoplačevalcev lahko neposredno prestopajo na spletno podatkovno bazo SuperDavki.com s klikom  na polje na zgornji desni strani spletne strani.

Pomembno za člane DELUX Super kluba davkoplačevalcev

Pri sestopu iz katerekoli izmed spletnih strani priporočamo odjavo na spletni strani, na kateri ste se prijavili; če tega ne boste storili, vam bo (zaradi varnosti) ob zapustitvi brez odjave od 1 minute do 20 minut onemogočen dostop do spletnih strani (t.i. pravilo varnostnega intervala).

ODJAVA UPORABNIKA

Uporabnik se iz spletne baze odjavi z izbiro »Odjava«.

Pri sestopu s spletne baze kot registrirani uporabnik spletne baze je zelo pomembno, da ob prenehanju uporabe spletne baze zapustite spletno bazo z izbiro »Odjava«. Če tega ne boste storili, ne boste mogli naslednjih 20 minut dostopati z vašimi izbranimi uporabniškimi podatki do spletne baze. Več o tem lahko preberete v rubriki »Hišni red«.

Spreminjanje uporabniških podatkov

Vsak uporabnik ima tudi vpogled v svoj registracijski obrazec in sicer s klikom na »Moj račun«. Z vpogledom v svoj registracijski obrazec lahko vsak trenutek preverite veljavnost vašega uporabniškega imena, kakor tudi spremenite nekatere vpisane podatke oz. ponastavite nekatere vaše nastavitve, v kolikor obstaja potreba za le-to.