Moji zadnji ogledi

Vpogled v možnost "Moji zadnji ogledi" in z njo povezane funkcionalnosti (hiter vstop v seznam zadnjih 30 ogledanih dokumentov) imajo le registrirani uporabniki z aktivnimi uprabniškimi pravicami.
V »Moji zadnji ogledi« se vam dokumenti razvrščajo po času vpogleda od najmlajšega (najkasneje vpogledanega) do najstarejšega.
Število prikazanih dokumentov v »Moji zadnji ogledi« je omejeno na 30 dokumentov.

DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o.
Podjetje za davčno svetovanje in izobraževanje
Ulica heroja Bračiča 6
SI - 2000 Maribor

http://www.DoberRacunovodja.si/
http://www.SuperDavki.com/

http://www.DDVpoznavalec.si/
http://www.Bilans.si/
http://www.Davkoplacevalci.com/


Kontaktna oseba:
Alenka Korošec, telefon (02) 23-111-10, e-pošta info@doberracunovodja.si