Novosti

Slovenski standardi / SRS 2024 / 12.02.2024
16. SRS 16 (2024) - Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti
Slovenski standardi / SRS 2024 / 09.02.2024
15. SRS 15 (2024) - Prihodki
Slovenski standardi / SRS 2024 / 09.02.2024
14. SRS 14 (2024) - Odhodki
Slovenski standardi / SRS 2024 / 09.02.2024
13. SRS 13 (2024) - Stroški dela in stroški povračil
Slovenski standardi / SRS 2024 / 29.01.2024
12. SRS 12 (2024) - Stroški materiala in storitev
Slovenski standardi / SRS 2024 / 26.01.2024
11. SRS 11 (2024) - Časovne razmejitve
Slovenski standardi / SRS 2024 / 26.01.2024
10. SRS 10 (2024) - Rezervacije

Najbolj obiskano

Slovenski standardi / SRS 2016-2019 - 20.09.2017
31. SRS 31 (2016) - Računovodske rešitve v zadrugah
Slovenski standardi / SRS 2016-2019 - 20.09.2017
00. UVOD in OKVIR SRS (2016)
Slovenski standardi / SRS 2016-2019 - 20.09.2017
09. SRS 9 (2016) - Dolgovi
Slovenski standardi / SRS 2016-2019 - 20.09.2017
03. SRS 3 (2016) - Finančne naložbe
Slovenski standardi / SRS 2016-2019 - 20.09.2017
02. SRS 2 (2016) - Pojasnilo 1 - Emisijski kuponi
Slovenski standardi / SRS 2016-2019 - 20.09.2017
05. SRS 5 (2016) - Terjatve