Novosti

Slovenski standardi / SRS 2024 / 12.02.2024
16. SRS 16 (2024) - Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti
Slovenski standardi / SRS 2024 / 09.02.2024
15. SRS 15 (2024) - Prihodki
Slovenski standardi / SRS 2024 / 09.02.2024
14. SRS 14 (2024) - Odhodki
Slovenski standardi / SRS 2024 / 09.02.2024
13. SRS 13 (2024) - Stroški dela in stroški povračil