Novosti

Povezana zakonodaja / Zakonski akti / 16.01.2024
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Povezana zakonodaja / Zakonski akti / 04.01.2024
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo)