aktualno arhiv vse     Število vpisov: 32
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
01. MSRP 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja 16.10.2023 [!] 03.11.2023
01. MSRP 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 22.08.2022
02. MSRP 2 - Plačilo z delnicami 16.10.2023 [!] 03.11.2023
02. MSRP 2 - Plačilo z delnicami (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 15.10.2023 09.12.2019
03. MSRP 3 - Poslovne združitve 16.10.2023 [!] 06.11.2023
03. MSRP 3 - Poslovne združitve (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 08.12.2021
05. MSRP 5 - Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje 16.10.2023 [!] 06.11.2023
05. MSRP 5 - Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 09.12.2021
06. MSRP 6 - Raziskovanje in vrednotenje rudnih bogastev 16.10.2023 [!] 07.11.2023
06. MSRP 6 - Raziskovanje in vrednotenje rudnih bogastev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 15.10.2023 11.12.2019
07. MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja 16.10.2023 [!] 31.12.2023 07.11.2023
07. MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 15.03.2022
07. MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2024 [!] 17.05.2024
08. MSRP 8 - Poslovni odseki 16.10.2023 [!] 10.11.2023
08. MSRP 8 - Poslovni segmenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2015 [!] 15.10.2023 18.10.2017
09. MSRP 9 - Finančni instrumenti 16.10.2023 [!] 10.11.2023
09. MSRP 9 - Finančni instrumenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 13.12.2021
10. MSRP 10 - Konsolidirani računovodski izkazi 16.10.2023 [!] 13.11.2023
10. MSRP 10 - Konsolidirani računovodski izkazi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 15.10.2023 18.10.2017
11. MSRP 11 - Skupni aranžmaji 16.10.2023 [!] 13.11.2023
11. MSRP 11 - Skupni aranžmaji (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 15.10.2023 25.03.2019
12. MSRP 12 - Razkritje deležev v drugih podjetjih 16.10.2023 [!] 14.11.2023
12. MSRP 12 - Razkritje deležev v drugih podjetjih (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2017 [!] 15.10.2023 16.02.2018
13. MSRP 13 - Merjenje poštene vrednosti 16.10.2023 [!] 14.11.2023
13. MSRP 13 - Merjenje poštene vrednosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 15.10.2023 06.04.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 32