aktualno arhiv vse     Število vpisov: 30
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
OPMSRP 01 - Spremembe obstoječih obveznostih razgradnje, vrnitve v prvotno stanje in podobnih obveznosti 16.10.2023 [!] 20.11.2023
OPMSRP 01 - Spremembe v obstoječih obveznostih razgradnje, ponovne vzpostavitve in podobnih obveznosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 15.10.2023 30.05.2018
OPMSRP 02 - Delnice članov v zadrugah in podobni instrumenti 16.10.2023 [!] 20.11.2023
OPMSRP 02 - Delnice članov v zadrugah in podobni instrumenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 15.10.2023 02.11.2017
OPMSRP 05 - Pravica do deležev, ki izhajajo iz skladov za razgradnjo, obnovo in ponovno oživljanje okolja 16.10.2023 [!] 21.11.2023
OPMSRP 05 - Pravica do deležev, ki izhajajo iz skladov za razgradnjo, obnovo in ponovno oživljanje okolja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 15.10.2023 02.11.2017
OPMSRP 06 - Obveznosti iz udeležbe na specifičnem trgu – odpadna električna in elektronska oprema 01.01.2005 [!] 15.10.2023 02.11.2017
OPMSRP 06 - Obveznosti iz udeležbe na specifičnem trgu – odpadna električna in elektronska oprema 16.10.2023 [!] 21.11.2023
OPMSRP 07 - Uporaba pristopa preoblikovanja na podlagi MRS 29 računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2010 [!] 15.10.2023 02.11.2017
OPMSRP 07 - Uporaba pristopa preračuna po MRS 29 - Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih 16.10.2023 [!] 22.11.2023
OPMSRP 10 - Medletno računovodsko poročanje in oslabitev 16.10.2023 [!] 22.11.2023
OPMSRP 10 - Medletno računovodsko poročanje in oslabitev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 15.10.2023 02.11.2017
OPMSRP 12 - Dogovori o koncesiji storitev 16.10.2023 [!] 23.11.2023
OPMSRP 12 - Dogovori o koncesiji storitev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 15.10.2023 30.12.2019
OPMSRP 14 - MRS 19 - Omejitev sredstva določenega zaslužka, minimalne zahteve financiranja in njihove medsebojne povezanosti 16.10.2023 [!] 23.11.2023
OPMSRP 14 - MRS 19 - Omejitev sredstva določenega zaslužka, minimalne zahteve financiranja in njihove medsebojne povezanosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 15.10.2023 02.11.2017
OPMSRP 16 - Varovanja čistih finančnih naložb v poslovanje v tujini pred tveganji (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 15.10.2023 02.11.2017
OPMSRP 16 - Varovanje čiste naložbe v podjetje v tujini pred tveganji 16.10.2023 [!] 24.11.2023
OPMSRP 17 - Razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom 16.10.2023 [!] 24.11.2023
OPMSRP 17 - Razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 15.10.2023 02.11.2017
OPMSRP 19 - Poravnava finančnih obveznosti s kapitalskimi instrumenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2020 [!] 15.10.2023 06.01.2020
OPMSRP 19 - Prenehanje finančnih obveznosti na podlagi kapitalskih instrumentov 16.10.2023 [!] 27.11.2023
OPMSRP 20 - Stroški odstranjevanja v proizvodni fazi dnevnega kopa 16.10.2023 [!] 27.11.2023
OPMSRP 20 - Stroški odstranjevanja v proizvodni fazi dnevnega kopa (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 15.10.2023 08.01.2020
OPMSRP 21 - Dajatve 01.01.2014 [!] 15.10.2023 02.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 30