aktualno arhiv vse     Število vpisov: 53
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov 16.10.2023 [!] 31.12.2023 04.10.2023
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov 01.01.2024 [!] 28.12.2023
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 11.03.2022
02. MRS 2 - Zaloge 16.10.2023 [!] 09.10.2023
02. MRS 2 - Zaloge (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 15.10.2023 11.04.2018
07. MRS 7 - Izkaz denarnih tokov 16.10.2023 [!] 31.12.2023 10.10.2023
07. MRS 7 - Izkaz denarnih tokov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 16.12.2021
07. MRS 7 - Izkaz denarnih tokov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2024 [!] 16.05.2024
08. MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake 16.10.2023 [!] 11.10.2023
08. MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 18.03.2022
10. MRS 10 - Dogodki po obdobju poročanja 16.10.2023 [!] 13.10.2023
10. MRS 10 - Dogodki po poročevalskem obdobju (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 15.10.2023 18.12.2019
12. MRS 12 - Davek od dobička (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 19.08.2022
12. MRS 12 - Davek od dohodka 16.10.2023 [!] 09.11.2023 16.10.2023
12. MRS 12 - Davek od dohodka (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 10.11.2023 [!] 09.11.2023
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva 16.10.2023 [!] 17.10.2023
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 17.12.2021
19. MRS 19 - Zaslužki zaposlencev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 20.12.2021
19. MRS 19 - Zaslužki zaposlenih 16.10.2023 [!] 17.10.2023
20. MRS 20 - Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državene pomoči (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 15.10.2023 02.11.2017
20. MRS 20 - Računovodenje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči 16.10.2023 [!] 18.10.2023
21. MRS 21 - Vplivi sprememb deviznih tečajev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 15.10.2023 18.04.2018
21. MRS 21 - Vplivi sprememb menjalnih tečajev 16.10.2023 [!] 18.10.2023
23. MRS 23 - Stroški izposojanja 16.10.2023 [!] 19.10.2023
23. MRS 23 - Stroški izposojanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 15.10.2023 19.03.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 53