Novosti

Samostojni podjetnik / SRS 4 / 01.01.2024
ZALOGE - Dani predujmi za material in trgovsko blago

Najbolj obiskano

Samostojni podjetnik / Uvod - navodila - 01.01.2024
UVOD - NAPOTKI ZA UPORABO ZGLEDOV KNJIŽENJA
Samostojni podjetnik / SRS 4 - 01.01.2024
STROŠKI MATERIALA – Nakup zaščitnih oblek za enkratno uporabo
Samostojni podjetnik / SRS 7 - 01.01.2024
DENARNA SREDSTVA - Poravnavanje obveznosti s poslovnimi karticami