aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45
Naslov Datum vpisa
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini - tečajne razlike 01.01.2024
ZALOGE - Prevrednotenje zalog zaradi oslabitve - proizvodi, trgovsko blago 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 01.01.2024
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Dolgoročni blagovni krediti dani v državi - za čas obročnega plačevanja ni dogovorjeno obračunavanje obresti (brezobrestni blagovni kredit) 01.01.2024
TERJATVE – Plačilo terjatve v naravi – delni odpis terjatve 01.01.2024
TERJATVE – Poslovne terjatve – Kratkoročne terjatve do kupcev – Prevrednotenje – splošno pravilo 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - Davčna izvršba na denarne terjatve 01.01.2024
TERJATVE, DOLGOVI, PRIHODKI - Prerazdelitev zneskov plačanih v tujem imenu za tuj račun in prefakturiranje stroškov 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev in druge kratkoročne terjatve – Odplačni odstop terjatve (cesija) – prodaja terjatve/odkup terjatve 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev in druge kratkoročne terjatve – Odplačni odstop terjatve (cesija) – factoring 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Dolgoročni blagovni krediti dani v državi - za čas obročnega plačevanja je dogovorjeno obračunavanje obresti 01.01.2024
TERJATVE – Poplačilo terjatve v stvareh 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - odstop terjatve namesto izpolnitve 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev – odobreni popusti za predčasno plačilo 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - poravnava na podlagi nakazila (asignacija) 01.01.2024
TERJATVE, STROŠKI – Prejeti računi za storitve – odbitek DDV na podlagi enega odbitnega deleža 01.01.2024
TERJATVE, PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 01.01.2024
TERJATVE, PRIHODKI – Prodaja z možnostjo vračila blaga 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - nezaračunano blago in storitve 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev – odobreni letni popusti 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - poravnava na podlagi pobota (kompenzacija) 01.01.2024
TERJATVE – Poslovne terjatve – Terjatve za DDV plačan v tujini 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Druge kratkoročne terjatve – Povračilo škode s strani zavarovalnice 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45