aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47
Naslov Datum vpisa
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje trgovskega blaga na domačem trgu - vračilo blaga 01.01.2024
PRIHODKI - Prevrednotovalni poslovni prihodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva – splošno pravilo 01.01.2024
PRIHODKI - Poslovni prihodki – Prihodki od prodaje – odobreni letni popusti 01.01.2024
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani neodvisno od prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 01.01.2024
PRIHODKI - Poslovni prihodki – Prihodki od prodaje – odobreni popusti za predčasno plačilo 01.01.2024
PRIHODKI - Prihodki od prodaje blaga - prodajna akcija »Ob nakupu treh artiklov je najcenejši brezplačen« 01.01.2024
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – nepremičnina dana v najem z oprostitvijo plačila DDV, stroški uporabe nepremičnine so vključeni v najemnino 01.01.2024
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin - najemnina za premičnino 01.01.2024
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – spodbuda za sklenitev najema za nepremičnino v obliki oprostitve plačila najemnine 01.01.2024
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje materiala na trgu EU (dobava blaga v drugo državo članico Unije) 01.01.2024
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje trgovskega blaga na trgu EU (dobava blaga v drugo državo članico Unije) 01.01.2024
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje materiala na trgu izven EU (izvoz) 01.01.2024
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje trgovskega blaga na trgu izven EU (izvoz) 01.01.2024
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje materiala na domačem trgu 01.01.2024
PRIHODKI - Prihodki iz usredstvenja lastnih proizvodov in storitev – zgradba zgrajena v organizaciji (gradnja v »lastni režiji«) 01.01.2024
PRIHODKI - Prihodki iz usredstvenja lastnih proizvodov in storitev – oprema izdelana v organizaciji – izvzetje proizvoda iz zaloge za namene uporabe kot oprema 01.01.2024
TERJATVE, DOLGOVI, PRIHODKI - Prerazdelitev zneskov plačanih v tujem imenu za tuj račun in prefakturiranje stroškov 01.01.2024
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje trgovskega blaga na domačem trgu 01.01.2024
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – nepremičnina dana v najem z DDV (izjava po 45. členu ZDDV-1), najemojemalcu se zaračuna najemnina in stroški uporabe nepremičnine (prefakturiranje obratovalnih stroškov) 01.01.2024
PRIHODKI – Prevrednotovalni poslovni prihodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva-nepremičnina z oprostitvijo plačila DDV in plačilom DPN s strani kupca 01.01.2024
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje storitev na trgu EU tujemu kupcu, ki ni davčni zavezanec 01.01.2024
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – nepremičnina dana v najem z oprostitvijo plačila DDV, najemojemalcu se zaračuna najemnina in stroški uporabe nepremičnine (prefakturiranje obratovalnih stroškov) 01.01.2024
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje storitev na trgu EU tujemu kupcu, ki je davčni zavezanec 01.01.2024
PRIHODKI - Poslovni prihodki – Drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - državna podpora prejeta za pridobitev (nakup) opredmetenega osnovnega sredstva 01.01.2024
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje proizvodov na trgu EU (dobava blaga v drugo državo članico Unije) 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47