aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7
Naslov Datum vpisa
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Stavbna pravica - odplačna ustanovitev stavbne pravice 01.01.2024
NEOPREDMETNA SREDSTVA – Spletna stran – pridobitev z nakupom 01.01.2024
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Nakup seznama odjemalcev 01.01.2024
NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Oslabitev vrednosti licence 01.01.2024
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Nakup blagovne znamke 01.01.2024
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Nakup programske opreme (licenca za uporabo računalniškega programa) 01.01.2024
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Programska oprema (licenca za uporabo računalniškega programa) - Amortiziranje 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7