aktualno arhiv vse     Število vpisov: 16
Naslov Datum vpisa
STROŠKI DELA - Plačila poslovodstvu na drugi pravni podlagi (podlagi, ki ni delovno razmerje) pri obveznem socialnem zavarovanju kot družbenik (zavarovalna podlaga 040) 01.01.2024
STROŠKI DELA - Plačila poslovodstvu na drugi pravni podlagi (podlagi, ki ni delovno razmerje), kadar poslovodenje ni pravna podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje 01.01.2024
STROŠKI DELA - Vračilo prispevkov PIZ za prvo zaposlitev po 157. členu ZPIZ-2 01.01.2024
STROŠKI DELA - Bonitete 01.01.2024
STROŠKI DELA - Regres za letni dopust 01.01.2024
STROŠKI DELA - Stroški kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga financira delodajalec 01.01.2024
STROŠKI DELA - Nadomestilo plače za neizrabljen letni dopust, za katerega obstaja možnost izrabe v naslednjem letu 01.01.2024
STROŠKI DELA - Oprostitev plačila prispevka plača plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti po 39. členu ZUTD-A 01.01.2024
STROŠKI DELA – Bonitete – novoletna darila otrokom delavcev 01.01.2024
STROŠKI DELA - Nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (refundacija ZZZS) 01.01.2024
STROŠKI DELA - Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi 01.01.2024
STROŠKI DELA - Plača in nadomestilo plače v breme delodajalca s prispevki od najnižje osnove za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju 01.01.2024
STROŠKI DELA - Plača, nadomestilo plače v breme delodajalca in povračila stroškov v zvezi z delom - spremljanje obveznosti za prispevke in akontacijo dohodnine po sistematiki FURS-eKartica 01.01.2024
STROŠKI DELA - Plača, nadomestilo plače v breme delodajalca in povračila stroškov v zvezi z delom - spremljanje obveznosti za prispevke po vrstah prispevkov 01.01.2024
STROŠKI DELA - Bonitete - obračun v času odsotnosti z dela zaradi koriščenja dopusta in nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo 01.01.2024
STROŠKI DELA - Plača, nadomestilo plače v breme delodajalca in povračila stroškov v zvezi z delom – spremljanje obveznosti za prispevke glede na njihovo breme (prispevki iz plač, prispevki na plače) 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 16