aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17
Naslov Datum vpisa
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Prenos nepremičnine iz zalog med naložbene nepremičnine obravnavane po modelu nabavne vrednosti 01.01.2024
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Prenos nepremičnine iz zalog med naložbene nepremičnine obravnavane po modelu poštene vrednosti 01.01.2024
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Prenosi med lastniško uporabljanimi nepremičninami in naložbenimi nepremičninami, kadar se za merjenje obeh uporablja model nabavne vrednosti 01.01.2024
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina merjena po modelu poštene vrednosti – prenos iz lastniško uporabljanih nepremičnin merjenih po modelu nabavne vrednosti 01.01.2024
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina merjena po modelu poštene vrednosti – prenos iz lastniško uporabljanih nepremičnin merjenih po modelu revaloriziranja 01.01.2024
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina merjena po modelu poštene vrednosti – prenos med lastniško uporabljane nepremičnine merjene po modelu revaloriziranja 01.01.2024
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina merjena po modelu poštene vrednosti – prenos med lastniško uporabljane nepremičnine merjene po modelu nabavne vrednosti 01.01.2024
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina merjena po modelu poštene vrednosti – prodaja nepremičnine 01.01.2024
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina merjena po modelu nabavne vrednosti – prodaja nepremičnine 01.01.2024
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina merjena po modelu poštene vrednosti - Prevrednotenje 01.01.2024
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina razpoložljiva za prodajo – nepremičnina se meri po modelu poštene vrednosti 01.01.2024
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina razpoložljiva za prodajo – nepremičnina se meri po modelu nabavne vrednosti 01.01.2024
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina merjena po modelu nabavne vrednosti - Prevrednotenje 01.01.2024
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina merjena po modelu nabavne vrednosti - Amortiziranje 01.01.2024
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Gradnja naložbene nepremičnine v lastnem okviru 01.01.2024
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Nepremičnine, ki jih uporabljajo zaposleni in nepremičnine z »mešanim« namenom posedovanja 01.01.2024
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Nakup naložbene nepremičnine 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17