aktualno arhiv vse     Število vpisov: 37
Naslov Datum vpisa
STROŠKI STORITEV – Izplačilo avtorskega honorarja fizični osebi nerezidentu (tujcu - EU) – ni pridobljen obrazec A1 01.02.2024
STROŠKI STORITEV - Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti - začasno in občasno delo dijakov in študentov (študentsko delo - delo prek študentskega servisa) 01.02.2024
STROŠKI STORITEV - Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti - začasno ali občasno delo upokojenih oseb po ZUTD 01.02.2024
STROŠKI STORITEV - Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti - avtorska pogodba - izvedba avtorskega dela 01.02.2024
STROŠKI STORITEV - Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti - delo članov nadzornega sveta 01.02.2024
STROŠKI STORITEV - Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti - delo prokurista na podlagi pogodbe civilnega prava 01.02.2024
STROŠKI STORITEV - Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti - delo po podjemni pogodbi 01.02.2024
STROŠKI MATERIALA - Poraba pomožnega materiala, ki se pred uporabo ne zadržuje v zalogah 01.01.2024
STROŠKI MATERIALA - Poraba pomožnega materiala, ki se pred uporabo zadržuje v zalogah 01.01.2024
STROŠKI MATERIALA - Poraba materiala, ki se pred uporabo ne zadržuje v zalogah 01.01.2024
STROŠKI MATERIALA - Poraba materiala, ki se pred uporabo zadržuje v zalogah 01.01.2024
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 01.01.2024
STROŠKI STORITEV - Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom - službeno potovanje v tujini – stroški v tuji valuti 01.01.2024
STROŠKI STORITEV - Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom - službeno potovanje v tujini - del stroškov je plačan z delodajalčevo poslovno kartico 01.01.2024
STROŠKI STORITEV - Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom - službeno potovanje v Sloveniji - del stroškov je plačan z delodajalčevo poslovno kartico 01.01.2024
STROŠKI STORITEV - Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom - službeno potovanje v Sloveniji - del stroškov je plačan neposredno dobavitelju 01.01.2024
STROŠKI MATERIALA – Nakup zaščitnih oblek za enkratno uporabo 01.01.2024
STROŠKI STORITEV – Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti – kratkotrajno delo po ZPDZC-1 01.01.2024
STROŠKI STORITEV - Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom - službeno potovanje v Sloveniji - vsi obračunani stroški so izplačani zaposlenemu 01.01.2024
STR0ŠKI MATERIALA - Drugi stroški materiala 01.01.2024
STROŠKI MATERIALA - Naročnina na strokovno literaturo 01.01.2024
STROŠKI MATERIALA - Nakup strokovne literature 01.01.2024
STROŠKI MATERIALA - Nakup pisarniškega materiala na zalogo 01.01.2024
STROŠKI MATERIALA - Nakup pisarniškega materiala 01.01.2024
STROŠKI MATERIALA - Odpis drobnega inventarja 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 37