aktualno arhiv vse     Število vpisov: 10
Naslov Datum vpisa
DENARNA SREDSTVA - Knjižni denar - devizni plačilni račun – prejeta in dana plačila, tečajne razlike 01.01.2024
DENARNA SREDSTVA - Poravnavanje obveznosti s poslovnimi karticami 01.01.2024
DENARNA SREDSTVA - Knjižni denar – plačilni transakcijski račun v € – prejeto in dano plačilo v tuji valuti 01.01.2024
DENARNA SREDSTVA - Sredstva na fiduciarnem računu odvetnika oz. odvetniške družbe 01.01.2024
DENARNA SREDSTVA - Kratkoročni depozit v banki 01.01.2024
DENARNA SREDSTVA - Odobrena prekoračitev pozitivnega stanja (limit) na poslovnem transakcijskem računu 01.01.2024
DENARNA SREDSTVA - Denar na poti med blagajno in poslovnim računom 01.01.2024
DENARNA SREDSTVA - Knjižni denar – plačilni transakcijski račun v € – prenos denarnih sredstev (prenakazilo) med računi 01.01.2024
DENARNA SREDSTVA - Knjižni denar – plačilni transakcijski račun v € – prejeta in dana plačila 01.01.2024
DENARNA SREDSTVA - Podjetnik oz. druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost - en osebni transakcijski račun, ki se uporablja tako za poslovne kot tudi za zasebne namene 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 10