O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.01.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

STROŠKI DELA - Nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (refundacija ZZZS)

Opis primera

SI je zaposlenemu (delavcu v delovnem razmerju) za mesec M obračunal plačo, nadomestilo plače in povračila stroškov. Obračunani zneski so bili izplačani v mesecu M+1 in so znašali:

  • prispevki v breme delodajalca (skupna prispevna stopnja 16,10%) 136,85 €,
  • bruto plača 0,00 €,
  • bruto nadomestilo plače v breme delodajalca 425,00 €,
  • bruto nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja 425,00 €,
  • prispevki v breme delojemalca (skupna prispevna stopnja 22,10%) 187,85 €,
  • akontacija dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja 61,91 €,
  • povračila stroškov v zvezi z delom – prehrana med delom in prevoz na delo in z dela 0,00 €.

SI je za izplačano nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije-ZZZS predložil zahtevek za povračilo (refundacijo) v znesku 493,42 € (bruto nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja 425,00 € + pripadajoči prispevki v breme delodajalca) 68,42 €). ZZZS je predloženemu zahtevku ugodil in na SI-jev poslovni transakcijski račun nakazal povračilo 493,42 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • SI spremlja obveznosti za prispevke glede na njihovo breme (prispevki iz plač, prispevki na plače) v okviru skupine 25.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15
Naslov Datum vpisa
STROŠKI DELA - Plačila poslovodstvu na drugi pravni podlagi (podlagi, ki ni delovno razmerje) pri obveznem socialnem zavarovanju kot družbenik (zavarovalna podlaga 040) 01.01.2024
STROŠKI DELA - Plačila poslovodstvu na drugi pravni podlagi (podlagi, ki ni delovno razmerje), kadar poslovodenje ni pravna podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje 01.01.2024
STROŠKI DELA - Vračilo prispevkov PIZ za prvo zaposlitev po 157. členu ZPIZ-2 01.01.2024
STROŠKI DELA - Bonitete 01.01.2024
STROŠKI DELA - Regres za letni dopust 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15