Prihodnje zapadle obveznosti

Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 28.06.2024
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 28.06.2024
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 15.07.2024
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 22.07.2024
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 22.07.2024
Predložitev obračuna DDV-O
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 31.07.2024
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 31.07.2024
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 15.08.2024
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 20.08.2024
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 20.08.2024
Predložitev obračuna DDV-O
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 30.08.2024
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 30.08.2024
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 15.09.2024
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 20.09.2024
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 20.09.2024
Predložitev obračuna DDV-O
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 30.09.2024
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 30.09.2024
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 15.10.2024
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 21.10.2024
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 21.10.2024
Predložitev obračuna DDV-O
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 30.10.2024
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 30.10.2024
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti