Prihodnje zapadle obveznosti

Računovodski koledar / Ročnost - 31.07.2024
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Računovodski koledar / Ročnost - 31.07.2024
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Ročnost - 31.07.2024
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Ročnost - 01.08.2024
Sprememba akontacije DDPO za leto 2024 med davčnim letom
Računovodski koledar / Ročnost - 15.08.2024
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Računovodski koledar / Ročnost - 16.08.2024
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Ročnost - 16.08.2024
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Ročnost - 20.08.2024
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Računovodski koledar / Ročnost - 20.08.2024
Predložitev obračuna DDV-O
Računovodski koledar / Ročnost - 20.08.2024
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Ročnost - 20.08.2024
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2024
Računovodski koledar / Ročnost - 30.08.2024
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1