aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6
Naslov Datum vpisa
PRIGLASITEV UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB Z UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV - za leto 2024 12.01.2024
PLAČILO RAZLIKE V VIŠINI AKONTACIJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB NA PODLAGI NOVEGA DAVČNEGA OBRAČUNA (DDPO) - za leto 2024 12.01.2024
SPREMEMBA AKONTACIJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB MED DAVČNIM LETOM - za leto 2024 12.01.2024
PLAČEVANJE AKONTACIJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO) – za leto 2024 12.01.2024
PREDLOŽITEV DAVČNEGA OBRAČUNA DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO obračun) - za leto 2023 12.01.2024
DOPLAČILO PREMALO OZIROMA VRAČILO PREVEČ PLAČANE AKONTACIJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO) - za leto 2023 12.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6