Računovodski koledar

Področje Izpis pomembnih dogodkov v obdobju


JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Marec 2023
Nazaj na koledar dogodkov Natisni
01 Mar 2023 Sprememba akontacije DDPO za leto 2023 med davčnim letom
08 Mar 2023 Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
09 Mar 2023 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2023 (prvi dan prijave v krog pobota)
10 Mar 2023 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z vrednostnimi papirji - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
15 Mar 2023 Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
15 Mar 2023 Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
15 Mar 2023 Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
15 Mar 2023 Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
16 Mar 2023 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2023 (zadnji dan prijave v krog pobota)
20 Mar 2023 Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
20 Mar 2023 Predložitev obračuna DDV-O
20 Mar 2023 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti - BST
20 Mar 2023 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
20 Mar 2023 Poročanje Banki Slovenije - mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti - transakcije - SN-T
20 Mar 2023 Plačevanje akontacije DDPO za leto 2023
20 Mar 2023 Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
20 Mar 2023 Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
31 Mar 2023 Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
31 Mar 2023 Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
31 Mar 2023 Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
31 Mar 2023 Sprememba akontacije DDPO za leto 2023 med davčnim letom
31 Mar 2023 Predložitev davčnega obračuna DDPO (obr. DDPO) za leto 2022
31 Mar 2023 Priglasitev ugotavljanja davčne osnove za DDPO z upoštevanjem normiranih odhodkov - za leto 2023
31 Mar 2023 Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah - obrazec 1-ZAP/M
31 Mar 2023 Predložitev letnega poročila za leto 2022 - pravne osebe zasebnega prava (POZP - politične stranke - javna objava in statistika)
31 Mar 2023 Predložitev letnega poročila za leto 2022 - društva, ki niso zavezana k reviziji (javna objava); vsa društva (statistika)
31 Mar 2023 Predložitev letnega poročila za leto 2022 - majhne zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo (javna objava); vse zadruge (statistika)
31 Mar 2023 Predložitev letnega poročila za leto 2022 - majhne in mikro gospodarske družbe - z določenimi izjemami in podjetniki (javna objava); vse gospodarske družbe in podjetniki (statistika)
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2