Računovodski koledar

Področje Izpis pomembnih dogodkov v obdobju


JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
April 2023
Nazaj na koledar dogodkov Natisni
08 Apr 2023 Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
10 Apr 2023 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z vrednostnimi papirji - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
13 Apr 2023 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2023 (prvi dan prijave v krog pobota)
14 Apr 2023 Poročanje Banki Slovenije - poročilo gospodarskih družb, ki izvajajo poslovno dejavnost najema, zakupa ali lizinga
15 Apr 2023 Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
15 Apr 2023 Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
17 Apr 2023 Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
17 Apr 2023 Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
20 Apr 2023 Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
20 Apr 2023 Predložitev obračuna DDV-O
20 Apr 2023 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti - BST
20 Apr 2023 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2023 (zadnji dan prijave v krog pobota)
20 Apr 2023 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
20 Apr 2023 Poročanje Banki Slovenije - mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti - transakcije - SN-T
20 Apr 2023 Poročanje Banki Slovenije - letno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti - SN (letno poročilo)
20 Apr 2023 Plačevanje akontacije DDPO za leto 2023
20 Apr 2023 Plačilo razlike v višini akontacije DDPO za leto 2023 na podlagi novega davčnega obračuna
20 Apr 2023 Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
20 Apr 2023 Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
28 Apr 2023 Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
28 Apr 2023 Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
28 Apr 2023 Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
30 Apr 2023 Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah - obrazec 1-ZAP/M
30 Apr 2023 Četrtletno poročanje podatkov o poslovanju poslovnih subjektov - vprašalnik POSL-P/ČL
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30