O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Uporaba od: 20.12.2022
Uporaba do: 31.12.2023
Datum vpisa: 21.12.2022

Posebnost glede uporabe - podkonti 784208, 784209, 784313, 784315, 784322, 784323, 784324, 784325, 784326, 784327 in 784328 iz Priloge I pravilnika se prenehajo uporabljati s 27.12.2023.

Priloga - Enotni kontni načrt.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 18
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
TARIFA nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu ZGD-1 (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 17.01.2024 16.01.2024
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 01.01.2024 09.01.2024
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2024 [!] 08.01.2024
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2024 28.12.2023
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo) 11.02.2023 31.12.2023 13.02.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 18