O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 16.10.2023
Uporaba do:
Datum vpisa: 27.10.2023

Uredba (ES) št. 1126/2008 je bila večkrat spremenjena. Za poenostavitev zakonodaje Unije o mednarodnih računovodskih standardih je zaradi jasnosti in preglednosti primerno, da se navedena uredba nadomesti. Uredbo (ES) št. 1126/2008 bi bilo zato treba razveljaviti.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 52
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
07. MRS 7 - Izkaz denarnih tokov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2024 [!] 16.05.2024
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov 01.01.2024 [!] 28.12.2023
12. MRS 12 - Davek od dohodka (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 10.11.2023 [!] 09.11.2023
40. MRS 40 - Naložbene nepremičnine 16.10.2023 [!] 27.10.2023
39. MRS 39 - Finančni instrumenti - pripoznavanje in merjenje 16.10.2023 [!] 26.10.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 52