O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Uporaba od: 01.01.2023
Uporaba do:
Datum vpisa: 22.12.2023

Stališče se začne uporabljati za pregled obravnavane zadeve poslovnega leta, ki se zaključi 31. decembra 2023 ali kasneje.

Priloga - Primer revizorjevega poročila o ustreznosti sodil za delitev gospodarskih kategorij ter pravilnosti njihove uporabe s sprejemljivim zagotovilom v primeru, ko je naročnik zavezan k reviziji računovodskih izkazov.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 61
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 21.10.2023 27.10.2023
Stališče 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu 11.04.2023 [!] 05.04.2023
Stališče 18 - Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada 28.01.2023 26.01.2023
Stališče 17 - Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide 28.01.2023 25.01.2023
Stališče 12 – Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem 28.01.2023 24.01.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 61