O dokumentu: ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2016
Uporaba do: 31.12.2023
Datum vpisa: 20.09.2017
Tiskaj   

Zadruge, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2016, preostale zadruge pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu.

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 43
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
15. SRS 15 (2019) - Pojasnilo 1 - Računovodsko izkazovanje državnih pomoči zaradi Covid-19 13.03.2020 31.12.2023 07.05.2020
39. SRS 39 (2016) - Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali likvidaciji (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.01.2019 [!] 31.12.2023 27.12.2018
35. SRS 35 (2016) - Računovodske rešitve v v socialnih podjetjih (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.01.2019 [!] 31.12.2023 24.12.2018
14. SRS 14 (2016) - Odhodki (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.01.2019 [!] 31.12.2023 21.12.2018
08. SRS 8 (2016) - Kapital (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.01.2019 [!] 31.12.2023 21.12.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 43