Računovodski koledar

Področje Izpis pomembnih dogodkov v obdobju


JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Avgust 2023
Nazaj na koledar dogodkov Natisni

08.08.2023 - Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga

 

Zadnji rok za poročanje Banki Slovenije po sklepu o poročanju investicijskih skladov za:

·      julij 2023 za investicijske sklade (za katere se uporablja Uredba Evropske centralne banke (ES) št. 958/2007),

·      julij 2023 za sklade denarnega trga (za katere se uporablja Uredba (ES) št. 25/2009 Evropske centralne banke).

 

Dolžnost poročanja investicijskega sklada izvrši:

·      Družba za upravljanje.

 

Podatki se predložijo:

·      Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

 

Na kratko o tem:

·      investicijski skladi in skladi denarnega trga morajo za potrebe analize in zagotavljanja finančne stabilnosti zagotavljati (statistične) podatke o vrednosti enot premoženja in o posameznih vrednostnih papirjih;

 

·      podatki se predložijo Družbi za upravljanje, ki obveznost poročanja do Banke Slovenije izpolni tako, da posreduje poročilo Agenciji za trg vrednostnih papirjev;

·      pogostost poročanja: mesečno (do 12x letno);

·      rok poročanja: do 8. dne v mesecu za pretekli mesec (opomba: čeprav se statistični podatki po Sklepu o poročanju investicijskih skladov zagotavljajo mesečno, najkasneje do 10. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec, je po Navodilu družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov efektivni rok poročanja osmi dan v mesecu za pretekli mesec);

·      koristna vsebina:

o  Materialni dokument.

 

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3