O dokumentu: *A ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2019
Uporaba do: 31.12.2022
Datum vpisa: 16.03.2018
Tiskaj   

Podjetje mora uporabljati NUPB MRS-40 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Zgodnejši začetek uporabe je dovoljen, kadar se uporablja MSRP-16.

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 53
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
34. MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 17.03.2022
26. MRS 26 - Obračunavanje in poročanje pokojninskih programov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 16.03.2022
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 11.03.2022
40. MRS 40 - Naložbene nepremičnine (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 16.02.2022
38. MRS 38 - Neopredmetena sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 15.02.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 53