O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2024
Uporaba do:
Datum vpisa: 16.02.2024

Socialna podjetja, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2024, preostala socialna podjetja pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 28
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
39.1. SRS 39 (2024) - Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali v prisilnem prenehanju 01.01.2024 [!] 16.02.2024
34.1. SRS 34 (2024) - Računovodske rešitve v v nepridobitnih organizacijah - pravnih osebah zasebnega prava 01.01.2024 15.02.2024
33.1. SRS 33 (2024) - Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah 01.01.2024 15.02.2024
32.1. SRS 32 (2024) - Računovodske rešitve za izvajalce gospodarskih javnih služb 01.05.2024 [!] 15.02.2024
31.1. SRS 31 (2024) - Računovodske rešitve v zadrugah 01.01.2024 [!] 14.02.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 28