O dokumentu: *A ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2014
Uporaba do: 31.12.2016
Datum vpisa: 02.11.2017
Tiskaj   

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-7 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2014 ali pozneje.

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 53
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
07. MRS 7 - Izkaz denarnih tokov 16.10.2023 [!] 31.12.2023 10.10.2023
02. MRS 2 - Zaloge 16.10.2023 [!] 09.10.2023
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov 16.10.2023 [!] 31.12.2023 04.10.2023
12. MRS 12 - Davek od dobička (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 19.08.2022
08. MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 18.03.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 53