O dokumentu: *A ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2018
Uporaba do: 31.12.2018
Datum vpisa: 02.11.2017
Tiskaj   

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-39 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2018 ali po tem datumu.

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 53
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
02. MRS 2 - Zaloge 16.10.2023 [!] 09.10.2023
08. MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake 16.10.2023 [!] 11.10.2023
10. MRS 10 - Dogodki po obdobju poročanja 16.10.2023 [!] 13.10.2023
19. MRS 19 - Zaslužki zaposlenih 16.10.2023 [!] 17.10.2023
20. MRS 20 - Računovodenje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči 16.10.2023 [!] 18.10.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 53