aktualno arhiv vse     Število vpisov: 86
Naslov Datum vpisa
DONACIJA BLAGA OB NARAVNIH NESREČAH – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 10.08.2023
OPRAVLJANJE RESTAVRACIJSKIH STORITEV NA ZRAKOPLOVU OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 07.06.2023
TISKANJE KNJIGE NA OZEMLJU SLOVENIJE – Dobava blaga – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 13.03.2023
TISKANJE KNJIGE KOT OPRAVLJANJE STORITEV DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 08.03.2023
TISKANJE KNJIGE NA OZEMLJU SLOVENIJE – Izvoz blaga iz Slovenije v Srbijo – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 06.03.2023
PRODAJA OSEBNEGA (ELEKTRIČNEGA) MOTORNEGA VOZILA, OB NABAVI KATEREGA DAVČNI ZAVEZANEC NI UVELJAVIL PRAVICE DO ODBITKA DDV, VENDAR JE POZNEJE IZVRŠIL POPRAVEK ODBITKA DDV – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 10.03.2022
PRODAJA OSEBNEGA (ELEKTRIČNEGA, DIZELSKEGA, BENCINSKEGA) MOTORNEGA VOZILA, OB NABAVI KATEREGA JE DAVČNI ZAVEZANEC DELOMA ALI V CELOTI UVELJAVIL PRAVICO DO ODBITKA DDV – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 08.03.2022
UPORABA ELEKTRIČNEGA MOTORNEGA VOZILA, NAMENJENEGA ZA DEJAVNOST DAVČNEGA ZAVEZANCA, ZA ZASEBNE NAMENE ZAPOSLENEGA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 24.02.2022
PRODAJA »IN VITRO« DIAGNOSTIČNIH MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV (TESTOV) ZA COVID-19 SKLADNO Z DOLOČILOM 47. ČLENA ZIUPOPDVE - Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 25.10.2021
PRODAJA BLAGA NA DALJAVO, OPRAVLJANJE ELEKTRONSKIH STORITEV TER STORITEV IZOBRAŽEVANJA OSEBAM, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI V DRUGIH DRŽAVAH ČLANICAH – Davčni zavezanec ne uporablja »Unijske ureditve« - Kraj obdavčljivih transakcij je v Sloveniji in v Avstriji 03.09.2021
PRODAJA BLAGA NA DALJAVO ZNOTRAJ UNIJE KONČNEMU POTROŠNIKU V DRUGO DRŽAVO ČLANICO – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 12.08.2021
OPRAVLJANJE STORITEV SEČNJE NA OZEMLJU SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 16.06.2021
OPRAVLJANJE STORITEV S PODROČJA GRADBENIŠTVA (RUŠITEV OBSTOJEČEGA OBJEKTA TER PRIPRAVLJALNA DELA ZA IZGRADNJO NOVEGA) – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 25.05.2021
OPRAVLJANJE STORITEV POTOVALNE AGENCIJE – Ogled znamenitosti v tretji državi – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 08.04.2021
OPRAVLJANJE STORITEV POTOVALNE AGENCIJE – Ogled znamenitosti v Sloveniji in v drugi državi članici Unije – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 02.04.2021
OPRAVLJANJE STORITEV SPLETNEGA DOSTOPA DO PREDHODNO POSNETEGA SEMINARJA (»WEBINAR«) OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC IN IMA STALNO PREBIVALIŠČE V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Skupna vrednost opravljenih elektronskih storitev v tekočem koledarskem letu ne presega 10.000 EUR – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 25.03.2021
OPRAVLJANJE STORITEV INTERAKTIVNEGA SPLETNEGA SEMINARJA (»WEBINAR«) SRBSKEMU DAVČNEMU ZAVEZANCU – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 17.03.2021
OPRAVLJANJE STORITEV INTERAKTIVNEGA SPLETNEGA SEMINARJA (»WEBINAR«) OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC IN IMA STALNO PREBIVALIŠČE V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 15.03.2021
OPRAVLJANJE STORITEV INTERAKTIVNEGA SPLETNEGA SEMINARJA (»WEBINAR«) NEMŠKEMU DAVČNEMU ZAVEZANCU – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 10.03.2021
OPRAVLJANJE STORITEV INTERAKTIVNEGA SPLETNEGA SEMINARJA (»WEBINAR«) OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC IN IMA STALNO PREBIVALIŠČE V TRETJI DRŽAVI – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 08.03.2021
NAKNADNO IZDAN DOBROPIS ZA PRODAJO BLAGA DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ SLOVENIJE – Sprememba stopnje DDV – Kraj obdavčljive transakcije je bil v Sloveniji 15.12.2020
PRIMANJKLJAJ BLAGA (OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV) – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 04.11.2020
OPRAVLJANJE STORITEV DAVČNEGA SVETOVANJA DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ SLOVENIJE – Svetovanje in letalska vozovnica – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 19.10.2020
OPRAVLJANJE STORITEV POSLOVNEGA SVETOVANJA DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ SLOVENIJE – Svetovanje in kilometrina – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 16.10.2020
PRODAJA IN MONTAŽA BLAGA (ZAVES) NA NEPREMIČNINI, KI SE NAHAJA NA OZEMLJU SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 25.09.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 86