aktualno arhiv vse     Število vpisov: 29
Naslov Datum vpisa
PRAVI TRISTRANSKI POSEL – Slovenski davčni zavezanec je tretji (zadnji) v verigi 19.04.2023
NABAVA BLAGA NA OZEMLJU SLOVENIJE OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ NEMČIJE, KI NIMA PRIDOBLJENE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE V SLOVENIJI – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 03.09.2020
POPRAVKI PODATKOV ZA PRETEKLA OBDOBJA – Uveljavitev pravice do odbitka DDV v marcu, čeprav je pravica do odbitka DDV nastala šele v poznejšem obdobju – Odprava napake zaradi previsokega odbitka DDV 18.06.2020
PREJEM STORITEV PROMOCIJE BLAGOVNE ZNAMKE V TRETJIH DRŽAVAH – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 17.03.2020
PREJEM STORITEV (KNJIGE V ELEKTRONSKI OBLIKI) OD DAVČNEGA ZAVEZANCA S SEDEŽEM V TRETJI DRŽAVI – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 09.01.2020
NAKNADNO PREJETI DOBROPIS ZA UVOZ BLAGA IZ SRBIJE V SLOVENIJO – Pri uvozu blaga je DDV obračunal uvoznik blaga sam 04.11.2019
PREJEM STORITEV IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJO NEPREMIČNINE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 30.08.2019
NAKUP VINJETE ZA UPORABO AVTOCEST IN HITRIH CEST NA OZEMLJU SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 29.07.2019
PREJEM STORITEV DODELAVE BLAGA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SRBIJE – Začasen izvoz blaga zaradi dodelave – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 04.07.2019
NABAVA GASILSKEGA MOTORNEGA VOZILA S STRANI GASILSKEGA DRŠTVA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 11.06.2019
PREJEM STORITEV PREVOZA BLAGA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SRBIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 19.04.2019
DANO PREDPLAČILO ZA STORITVE PREVODA BESEDIL, KI GA IZVRŠI ATIPIČNI DAVČNI ZAVEZANEC IZ SLOVENIJE DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ SRBIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 03.01.2019
PREJEM STORITEV S PODROČJA GRADBENIŠTVA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ AVSTRIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 13.08.2018
NABAVA BLAGA – KMETIJSKIH PRIDELKOV OD MALEGA DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SLOVENIJE, KI UPORABLJA POSEBNO UREDITEV ZA KMETE – Pravica do odbitka pavšalnega nadomestila 19.06.2018
NABAVA TRGOVSKEGA BLAGA NA OZEMLJU SLOVENIJE OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ ITALIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 23.05.2018
DANO PREDPLAČILO ZA NABAVO BLAGA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 23.04.2018
NABAVA BLAGA – OSEBNEGA MOTORNEGA VOZILA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SLOVENIJE - Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji - Transakcija obdavčena z DDV 04.04.2018
VLAGANJA V TUJA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – STROJ ZA PROIZVODNJO – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 08.01.2018
NABAVA BLAGA – RAČUNALNIŠKE OPREME OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 30.09.2017
NABAVA BLAGA – NEPREMIČNINE OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 30.09.2017
NAKNADNO PREJETI DOBROPIS ZA NABAVLJENO BLAGO OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je bil v Sloveniji 26.09.2017
UVOZ BLAGA IZ SRBIJE, DDV OBRAČUNA UVOZNIK BLAGA SAM – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 26.09.2017
UVOZ BLAGA IZ SRBIJE, DDV OBRAČUNA CARINSKI ORGAN – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 26.09.2017
DANO PREDPLAČILO ZA STORITVE DAVČNEGA SVETOVANJA DAVČNEMU ZAVEZANCA IZ MAKEDONIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 26.09.2017
PREJEM STORITEV POPRAVILA OSEBNEGA MOTORNEGA VOZILA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SRBIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 26.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 29