aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7
Naslov Datum vpisa
STORITVE S PODROČJA GRADBENIŠTVA (INVESTITOR – GLAVNI IZVAJALEC – PODIZVAJALEC) – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 08.06.2020
VLAGANJA V TUJA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - NEPREMIČNINO – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 03.01.2018
NAKNADNO PREJETI DOBROPIS ZA OPRAVLJANJE STORITEV S PODROČJA GRADBENIŠTVA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 27.09.2017
PREJEM STORITEV S PODROČJA GRADBENIŠTVA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 27.09.2017
IZVEDENO PREDPLAČILO ZA OPRAVLJANJE STORITEV S PODROČJA GRADBENIŠTVA DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 27.09.2017
NABAVA BLAGA – NEPREMIČNINE OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Uporaba 45. člena ZDDV-1 27.09.2017
NABAVA BLAGA – KOVINSKIH ODPADKOV OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 27.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7