aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47
Naslov Datum vpisa
PRAVI TRISTRANSKI POSEL – Slovenski davčni zavezanec je tretji (zadnji) v verigi 19.04.2023
NAKNADNO PREJETI DOBROPIS ZA PRIDOBITEV BLAGA IZ VELIKE BRITANIJE V SLOVENIJO OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ VELIKE BRITANIJE – Kraj pridobitve blaga znotraj Unije je v Sloveniji 02.07.2021
PREJEM STORITEV OGLAŠEVANJA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA S SEDEŽEM NA HRVAŠKEM – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 21.04.2021
PREJEM STORITEV SPLETNEGA DOSTOPA DO PREDHODNO POSNETEGA SEMINARJA (»WEBINAR«) OD NEMŠKEGA DAVČNEGA ZAVEZANCA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 31.03.2021
PRIDOBITEV BLAGA IZ AVSTRIJE V SLOVENIJO OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ AVSTRIJE – Klavzula EX WORKS skladišče Avstrija – Račun izdan po dobavi blaga – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 23.10.2020
PRIDOBITEV BLAGA IZ AVSTRIJE V SLOVENIJO OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ AVSTRIJE – Klavzula EX WORKS skladišče Avstrija – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 22.10.2020
NABAVA BLAGA NA OZEMLJU SLOVENIJE OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ NEMČIJE, KI NIMA PRIDOBLJENE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE V SLOVENIJI – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 03.09.2020
PRIDOBITEV BLAGA IZ NEMČIJE V SLOVENIJO OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ NEMČIJE – Izdaja računa pred opravljeno dobavo blaga – Kraj pridobitve blaga znotraj Unije je v Sloveniji 08.07.2020
POPRAVKI PODATKOV ZA PRETEKLA OBDOBJA – Uveljavitev pravice do odbitka DDV v marcu, čeprav je pravica do odbitka DDV nastala šele v poznejšem obdobju – Odprava napake zaradi previsokega odbitka DDV 18.06.2020
STORITVE S PODROČJA GRADBENIŠTVA (INVESTITOR – GLAVNI IZVAJALEC – PODIZVAJALEC) – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 08.06.2020
PRIDOBITEV ZAŠČITNIH (OBRAZNIH) MASK NA OZEMLJU SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 31.03.2020
PREJEM STORITEV PROMOCIJE BLAGOVNE ZNAMKE V TRETJIH DRŽAVAH – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 17.03.2020
PRIDOBITEV BLAGA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE TER PREJEM STORITEV PREVOZA BLAGA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 02.03.2020
NAKNADNO PREJETI DOBROPIS ZA UVOZ BLAGA IZ SRBIJE V SLOVENIJO – Pri uvozu blaga je DDV obračunal uvoznik blaga sam 04.11.2019
PREJEM STORITEV IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJO NEPREMIČNINE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 30.08.2019
PRIDOBITEV BLAGA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE UNIJE – Odobritev popusta zaradi predčasnega plačila – Kraj pridobitve blaga je v Sloveniji 14.08.2019
PREJEM STORITEV DODELAVE BLAGA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SRBIJE – Začasen izvoz blaga zaradi dodelave – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 04.07.2019
PREJEM STORITEV PREVOZA BLAGA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SRBIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 19.04.2019
PREJEM STORITEV POSREDOVANJA PRI DOBAVI BLAGA NA OZEMLJU AVSTRIJE IN SRBIJE OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ AVSTRIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 08.03.2019
PREJEM SEJEMSKIH STORITEV OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ NEMČIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 10.10.2018
PREJEM STORITEV OGLAŠEVANJA NUDENJA NASTANITVENIH ZMOGLJIVOSTI – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 24.09.2018
PREJEM STORITEV S PODROČJA GRADBENIŠTVA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ AVSTRIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 13.08.2018
PRODAJA NEPREMIČNINE IN POPRAVEK ODBITKA DDV PRI OSNOVNIH SREDSTVIH (NEPREMIČNINAH) – Prodaja nepremičnine v obdobju popravkov – Uporaba 45. člena ZDDV-1 11.07.2018
NABAVA TRGOVSKEGA BLAGA NA OZEMLJU SLOVENIJE OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ ITALIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 23.05.2018
PRIDOBITEV BLAGA IZ AVSTRIJE V SLOVENIJO OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ AVSTRIJE – Kraj pridobitve blaga znotraj Unije je v Sloveniji – AT je obračunal avstrijski DDV 07.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47