aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17
Naslov Datum vpisa
PRAVI TRISTRANSKI POSEL – Slovenski davčni zavezanec je tretji (zadnji) v verigi 19.04.2023
NABAVA BLAGA NA OZEMLJU SLOVENIJE OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ NEMČIJE, KI NIMA PRIDOBLJENE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE V SLOVENIJI – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 03.09.2020
STORITVE S PODROČJA GRADBENIŠTVA (INVESTITOR – GLAVNI IZVAJALEC – PODIZVAJALEC) – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 08.06.2020
PREJEM STORITEV PROMOCIJE BLAGOVNE ZNAMKE V TRETJIH DRŽAVAH – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 17.03.2020
PREJEM STORITEV DODELAVE BLAGA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SRBIJE – Začasen izvoz blaga zaradi dodelave – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 04.07.2019
PREJEM STORITEV PREVOZA BLAGA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SRBIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 19.04.2019
DANO PREDPLAČILO ZA STORITVE PREVODA BESEDIL, KI GA IZVRŠI ATIPIČNI DAVČNI ZAVEZANEC IZ SLOVENIJE DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ SRBIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 03.01.2019
PREJEM STORITEV S PODROČJA GRADBENIŠTVA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ AVSTRIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 13.08.2018
NABAVA TRGOVSKEGA BLAGA NA OZEMLJU SLOVENIJE OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ ITALIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 23.05.2018
VLAGANJA V TUJA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - NEPREMIČNINO – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 03.01.2018
NAKNADNO PREJETI DOBROPIS ZA OPRAVLJANJE STORITEV S PODROČJA GRADBENIŠTVA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 27.09.2017
PREJEM STORITEV S PODROČJA GRADBENIŠTVA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 27.09.2017
NABAVA BLAGA – NEPREMIČNINE OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Uporaba 45. člena ZDDV-1 27.09.2017
NABAVA BLAGA – KOVINSKIH ODPADKOV OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 27.09.2017
DANO PREDPLAČILO ZA STORITVE DAVČNEGA SVETOVANJA DAVČNEMU ZAVEZANCA IZ MAKEDONIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 26.09.2017
PREJEM STORITEV POPRAVILA OSEBNEGA MOTORNEGA VOZILA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SRBIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 26.09.2017
PREJEM STORITEV DAVČNEGA SVETOVANJA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ ZDA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 26.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17