aktualno arhiv vse     Število vpisov: 55
Naslov Datum vpisa
DONACIJA BLAGA OB NARAVNIH NESREČAH – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 10.08.2023
OPRAVLJANJE RESTAVRACIJSKIH STORITEV NA ZRAKOPLOVU OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 07.06.2023
TISKANJE KNJIGE KOT OPRAVLJANJE STORITEV DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 08.03.2023
PRODAJA OSEBNEGA (ELEKTRIČNEGA) MOTORNEGA VOZILA, OB NABAVI KATEREGA DAVČNI ZAVEZANEC NI UVELJAVIL PRAVICE DO ODBITKA DDV, VENDAR JE POZNEJE IZVRŠIL POPRAVEK ODBITKA DDV – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 10.03.2022
PRODAJA OSEBNEGA (ELEKTRIČNEGA, DIZELSKEGA, BENCINSKEGA) MOTORNEGA VOZILA, OB NABAVI KATEREGA JE DAVČNI ZAVEZANEC DELOMA ALI V CELOTI UVELJAVIL PRAVICO DO ODBITKA DDV – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 08.03.2022
UPORABA ELEKTRIČNEGA MOTORNEGA VOZILA, NAMENJENEGA ZA DEJAVNOST DAVČNEGA ZAVEZANCA, ZA ZASEBNE NAMENE ZAPOSLENEGA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 24.02.2022
PRODAJA BLAGA NA DALJAVO, OPRAVLJANJE ELEKTRONSKIH STORITEV TER STORITEV IZOBRAŽEVANJA OSEBAM, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI V DRUGIH DRŽAVAH ČLANICAH – Davčni zavezanec ne uporablja »Unijske ureditve« - Kraj obdavčljivih transakcij je v Sloveniji in v Avstriji 03.09.2021
PRODAJA BLAGA NA DALJAVO ZNOTRAJ UNIJE KONČNEMU POTROŠNIKU V DRUGO DRŽAVO ČLANICO – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 12.08.2021
OPRAVLJANJE STORITEV POTOVALNE AGENCIJE – Ogled znamenitosti v Sloveniji in v drugi državi članici Unije – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 02.04.2021
OPRAVLJANJE STORITEV SPLETNEGA DOSTOPA DO PREDHODNO POSNETEGA SEMINARJA (»WEBINAR«) OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC IN IMA STALNO PREBIVALIŠČE V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Skupna vrednost opravljenih elektronskih storitev v tekočem koledarskem letu ne presega 10.000 EUR – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 25.03.2021
OPRAVLJANJE STORITEV INTERAKTIVNEGA SPLETNEGA SEMINARJA (»WEBINAR«) SRBSKEMU DAVČNEMU ZAVEZANCU – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 17.03.2021
OPRAVLJANJE STORITEV INTERAKTIVNEGA SPLETNEGA SEMINARJA (»WEBINAR«) OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC IN IMA STALNO PREBIVALIŠČE V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 15.03.2021
OPRAVLJANJE STORITEV INTERAKTIVNEGA SPLETNEGA SEMINARJA (»WEBINAR«) NEMŠKEMU DAVČNEMU ZAVEZANCU – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 10.03.2021
OPRAVLJANJE STORITEV INTERAKTIVNEGA SPLETNEGA SEMINARJA (»WEBINAR«) OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC IN IMA STALNO PREBIVALIŠČE V TRETJI DRŽAVI – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 08.03.2021
PRIMANJKLJAJ BLAGA (OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV) – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 04.11.2020
OPRAVLJANJE STORITEV DAVČNEGA SVETOVANJA DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ SLOVENIJE – Svetovanje in letalska vozovnica – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 19.10.2020
OPRAVLJANJE STORITEV POSLOVNEGA SVETOVANJA DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ SLOVENIJE – Svetovanje in kilometrina – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 16.10.2020
PRODAJA IN MONTAŽA BLAGA (ZAVES) NA NEPREMIČNINI, KI SE NAHAJA NA OZEMLJU SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 25.09.2020
IZDELAVA ORODJA Z MATERIALOM DOBAVITELJA – Dobava blaga – Kraj dobave blaga je v Sloveniji 22.09.2020
OPRAVLJANJE STORITEV DAJANJA V NAJEM POVRŠIN ZA PARKIRANJE VOZIL – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 26.08.2020
OPRAVLJANJE STORITEV DAJANJA V NAJEM OPREME ZA IZVEDBO GRADBENIH DEL NA NEPREMIČNINI, KI LEŽI NA OZEMLJU SLOVENIJE, DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ AVSTRIJE – Enotno opravljena storitev – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 11.06.2020
IZDAN TAKOJŠNJI POPUST ZA OPRAVLJENO STORITEV NAJEMA NEPREMIČNINE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 08.05.2020
DOBAVA PRIPRAVLJENE HRANE Z DOSTAVO NA OZEMLJU SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 16.04.2020
DOBAVA ZAŠČITNIH (OBRAZNIH) MASK NA OZEMLJU SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 01.04.2020
OBDARITEV POSLOVNEGA PARTNERJA – Skupna vrednost darila, ob nabavi katerega je davčni zavezanec uveljavil pravico do odbitka DDV, preseže 20 eurov – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 15.11.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 55