aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7
Naslov Datum vpisa
NABAVA GASILSKEGA MOTORNEGA VOZILA S STRANI GASILSKEGA DRŠTVA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 11.06.2019
NABAVA BLAGA – OSEBNEGA MOTORNEGA VOZILA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SLOVENIJE - Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji - Transakcija obdavčena z DDV 04.04.2018
NAKNADNO PREJET DOBROPIS ZA PRIDOBITEV BLAGA (STROJA ZA BRIZGANJE PLASTIKE) IZ FRANCIJE V SLOVENIJO OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ FRANCIJE – Kraj pridobitve blaga znotraj Unije je v Sloveniji 29.01.2018
VLAGANJA V TUJA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – STROJ ZA PROIZVODNJO – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 08.01.2018
NABAVA BLAGA – OSEBNEGA MOTORNEGA VOZILA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 30.09.2017
PRIDOBITEV BLAGA – STROJA ZA BRIZGANJE PLASTIKE IZ FRANCIJE V SLOVENIJO OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ FRANCIJE – Kraj pridobitve blaga znotraj Unije je v Sloveniji 30.09.2017
NABAVA BLAGA – RAČUNALNIŠKE OPREME OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 30.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7