O dokumentu: *A ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2018
Uporaba do: 01.01.2018
Datum vpisa: 02.11.2017
Tiskaj   

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-28 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2018 ali po tem datumu.
MRS-28 je spremenjen po Uredbi Komisije (EU) št. 2018/182 in z datutom uporabe poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2018 ali pozneje.

 

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 53
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
19. MRS 19 - Zaslužki zaposlenih 16.10.2023 [!] 17.10.2023
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva 16.10.2023 [!] 17.10.2023
12. MRS 12 - Davek od dohodka 16.10.2023 [!] 09.11.2023 16.10.2023
10. MRS 10 - Dogodki po obdobju poročanja 16.10.2023 [!] 13.10.2023
08. MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake 16.10.2023 [!] 11.10.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 53