O dokumentu: *A ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2018
Uporaba do: 01.01.2018
Datum vpisa: 02.11.2017
Tiskaj   

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-28 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2018 ali po tem datumu.
MRS-28 je spremenjen po Uredbi Komisije (EU) št. 2018/182 in z datutom uporabe poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2018 ali pozneje.

 

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 53
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
34. MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 17.03.2022
26. MRS 26 - Obračunavanje in poročanje pokojninskih programov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 16.03.2022
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 11.03.2022
40. MRS 40 - Naložbene nepremičnine (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 16.02.2022
38. MRS 38 - Neopredmetena sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 15.02.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 53