O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.01.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

ZALOGE – Uvoz blaga iz tretje države

Opis primera

SI1 uvozi blago v vrednosti 10.000,00 EUR od kitajskega davčnega zavezanca.

SI2 (špediter) po naročilu SI1 opravi letalski prevoz, carinsko posredovanje, skladiščenje in dostavo do skladišča naročnika.

SI2 zaračuna SI1 letalsko voznino v višini 500,00 EUR, carinsko posredovanje v višini 30,00 EUR + 22%DDV, stroške skladiščenja 15,00 EUR + 22%DDV in dostavo blaga 30,00 EUR + 22%DDV.

Osnova za knjiženje obračunanega DDV na uvoz je carinska listina (ECL), ki v našem primeru zajema vrednost blaga po računu dobavitelja v višini 10.000,00 EUR in voznino v višini 500,00€. Izračunan DDV je 2.310,00 EUR.

SI1 se šteje za plačnika DDV od uvoza blaga in ga sam kot prejemnik blaga obračuna in izkaže v obračunu DDV. SI1 ima pravico do odbitka DDV v celoti.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 39
Naslov Datum vpisa
ZALOGE - Zmanjšanje zalog zaradi porabe oziroma prodaje - metoda drsečih tehtanih povprečnih cen 01.01.2024
ZALOGE - Zmanjšanje zalog zaradi porabe oziroma prodaje - metoda zaporednih cen (fifo) 01.01.2024
ZALOGE - Dani predujmi za material in trgovsko blago 01.01.2024
ZALOGE - Drobni inventar 01.01.2024
ZALOGE - Začetno merjenje - zaloge proizvodov in nedokončane proizvodnje 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 39