O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.01.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

STROŠKI MATERIALA – Nakup zaščitnih obraznih mask

Opis primera

SI-1 je od SI2 za varnost svojih zaposlenih ob pojave epidemije koronavirusa za potrebe opravljanja trgovske dejavnosti 20.03.2020 od SI-2 kupil 1000 zaščitnih obraznih mask za večkratno uporabo (možnost pranja - čiščenja). SI-2 je za prodane zaščitne maske SI-1 20.03.2020 izdal račun v skupni vrednosti 2.000 € + pripadajoč DDV po davčni stopnji 22%. SI1 je dobaviteljev račun prejel 21.03.2020 in ga takoj tudi plačal.

SI-1 je kupljene zaščitne maske razporedil med zaloge drobnega inventarja in jih takoj dal v uporabo.

SI1 ima pravico do odbitka DDV v celoti.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36
Naslov Datum vpisa
STROŠKI STORITEV – Izplačilo avtorskega honorarja fizični osebi nerezidentu (tujcu - EU) – ni pridobljen obrazec A1 01.02.2024
STROŠKI STORITEV - Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti - začasno in občasno delo dijakov in študentov (študentsko delo - delo prek študentskega servisa) 01.02.2024
STROŠKI STORITEV - Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti - začasno ali občasno delo upokojenih oseb po ZUTD 01.02.2024
STROŠKI STORITEV - Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti - avtorska pogodba - izvedba avtorskega dela 01.02.2024
STROŠKI STORITEV - Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti - delo članov nadzornega sveta 01.02.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36