O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.01.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Oslabitev vrednosti licence

Opis primera

SI je decembra leta L kupil licenco za proizvodnjo namizne igre za dobo 10 let v vrednosti 48.800,00 € (vrednost z DDV). SI je kupljeno licenco pripoznal kot neopredmeteno dolgoročno sredstvo po nabavni vrednosti 40.000,00 €. SI je ocenil, da se bodo gospodarske koristi od izdelave namizne igre v dobi koristnosti pojavljale enakomerno, zato je za amortiziranje izbral metodo enakomernega časovnega amortiziranja po stopnji 10%.

SI je v skladu s SRS in pravilniki družbe vsako leto ugotavljal nadomestljivo vrednost  licence (poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje) ter ob koncu leta L+6 ugotovil, da je ta za 20% manjša od knjigovodske.

Izhodiščne vrednosti po šestih letih:

  • nabavna vrednost 40.000,00 €

  • popravek vrednosti zaradi amortiziranja 24.000,00 €

  • knjigovodska vrednost 16.000,00 €

  • nadomestljiva vrednost 12.800,00 €.

SI ima pravico do odbitka DDV v celoti.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6
Naslov Datum vpisa
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Stavbna pravica - odplačna ustanovitev stavbne pravice 01.01.2024
NEOPREDMETNA SREDSTVA – Spletna stran – pridobitev z nakupom 01.01.2024
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Nakup seznama odjemalcev 01.01.2024
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Nakup blagovne znamke 01.01.2024
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Nakup programske opreme (licenca za uporabo računalniškega programa) 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6