O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.01.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Brezplačno pridobljeno osnovno sredstvo

Opis primera

SI je v obliki donacije pridobil okvarjeno osnovno sredstvo v vrednosti 2.000,00 EUR.

Za njegovo popravilo (usposobitev) je prejel račun v vrednosti 610,00 EUR (z DDV).

Po usposobitvi je SI prenesel osnovno sredstvo v uporabo po nabavni vrednosti, s predvideno dobo koriščenja 5 let in amortizacijsko stopnjo 20%.

SI je prejeto donacijo pripoznal med odloženimi prihodki, ki jih porablja v skladu z obračunano amortizacijo.

SI je identificiran za namene DDV in lahko uveljavi pravico do odbitka DDV v celoti.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo pridobljeno z državno podporo 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Nakup opredmetenega osnovnega sredstva - nabavna vrednost ne presega 500 € 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Nakup nepremičnine 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Amortiziranje – metode amortiziranja 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Amortiziranje - povzetek določb SRS 1 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27