O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.01.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

ZALOGE – Nepredviden primanjkljaj nedokončanih proizvodov

Opis primera

SI opravlja proizvodno dejavnost. Količinsko enoto proizvodov in nedokončane proizvodnje vrednoti ob začetnem pripoznanju po proizvajalnih stroških v ožjem pomenu (po proizvajalnih stroških, ki nastajajo v procesu proizvajanja).

Ob rednem popisu zalog je ugotovil primanjkljaj v zalogah nedokončane proizvodnje. Kala nedokončanih proizvodov SI ni predvidel, prav tako ni ugotovil odgovorne osebe za primanjkljaj, zato vsi proizvajalni stroški obračunanega primanjkljaja bremenijo podjetje.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • knjigovodsko stanje zalog nedokončane proizvodnje na dan popisa:  100 kosov po proizvajalnih stroških 150,00 EUR za kos,
  • popisano stanje zalog nedokončane proizvodnje:  98 kosov,
  • popisni primanjkljaj nedokončanih proizvodov:  2 kosa,
  • SI sestavlja izkaz poslovnega izida v skladu s SRS 21.6. (različica I).

SI je na podlagi določb ZDDV-1 in PZDDV ugotovil, da je od ugotovljenega primanjkljaja dolžan obračunati 66,00 € DDV od uporabe blaga za neposlovne namene.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 39
Naslov Datum vpisa
ZALOGE - Zmanjšanje zalog zaradi porabe oziroma prodaje - metoda drsečih tehtanih povprečnih cen 01.01.2024
ZALOGE - Zmanjšanje zalog zaradi porabe oziroma prodaje - metoda zaporednih cen (fifo) 01.01.2024
ZALOGE - Dani predujmi za material in trgovsko blago 01.01.2024
ZALOGE - Drobni inventar 01.01.2024
ZALOGE - Začetno merjenje - zaloge proizvodov in nedokončane proizvodnje 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 39