O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.01.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE – Plačilo terjatve v naravi – delni odpis terjatve

Opis primera

SI je fizični osebi (kupcu) opravil storitev v vrednosti 10.000,00 €. V pogodbi sta se dogovorila, da  SI v primeru plačilne nesposobnosti kupca, v zameno za svojo terjatev prejme zemljišče, katerega poštena vrednost znaša  9.000,00 € in da s tem ugasne celotna terjatev do kupca.

Ker ni prišlo do realizacije plačila v dogovorjenem roku, je kupec zemljišče iz pogodbe izročil SI.

SI je to zemljišče knjižil na zalogo za prodajo in v isti vrednosti takoj prodal.

Vidik obdavčitve z davki na promet (davek na promet nepremičnin, davek na dodano vrednost) v primeru knjiženja ni prikazan.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47
Naslov Datum vpisa
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini - tečajne razlike 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 01.01.2024
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Dolgoročni blagovni krediti dani v državi - za čas obročnega plačevanja ni dogovorjeno obračunavanje obresti (brezobrestni blagovni kredit) 01.01.2024
TERJATVE – Poslovne terjatve – Kratkoročne terjatve do kupcev – Prevrednotenje – splošno pravilo 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47