O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.01.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini

Opis primera

SI je za potrebe izdelave proizvodov od poslovnega subjekta s sedežem v Nemčiji (v nadaljevanju DE) kupil material. SI in DE sta za dobavo dogovorila Incoterms pariteto EXW. DE je blago odpremil iz Nemčije 31.12.LLL1. Material je k SI prispel 03.01.LLL2.

DE je za prodan material 31.1.LLL1 izdal račun v skupni vrednosti 20.000 € brez tujega DDV (oproščena dobava blaga v Unijo-iz Nemčije v Slovenijo). SI je račun prejel 04.01.LLL2..

Druga izhodišča in predpostavke:

  • odvisni stroški nabave, obračun nabave in plačilo dobavitelju niso prikazani.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31
Naslov Datum vpisa
DOLGOVI - Poslovni in finančni dolgovi - prenehanje ali zmanjšanje obveznosti na podlagi sklenjene prisilne poravnave 01.01.2024
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - odpis obveznosti zaradi odpusta dolga 01.01.2024
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - prejet letni popust 01.01.2024
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - odpis obveznosti zaradi zastaranja 01.01.2024
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - prejet popust za predčasno plačilo 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31