O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.01.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Stavbna pravica - odplačna ustanovitev stavbne pravice

Opis primera

SI-1 je za nepremičnini A in B z lastnikoma nepremičnin sklenil pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini. Lastnik nepremičnine A je SI-2, lastnik nepremičnine B je fizična oseba-rezident Slovenije. Obe nepremičnini ležita v Sloveniji.

Pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice sta  poleg ostalih predpisanih sestavin (op. glej opombe) vsebovali naslednja določila:

Pogodba z SI-2

 • stavbna pravica se ustanavlja na nepozidanem zemljišču parcelna številka A katastrska občina K,
 • lastnik zemljišča ustanovi in prizna na parceli parcelna številka X katastrska občina K stavbno pravico za namene gradnje poslovne zgradbe  v korist imetnika stavbne pravice SI-1,
 • stavbna pravica se podeljuje za 40 let od dneva podpisa pogodbe,
 • SI-1 mora lastniku nepremičnine za ustanovljeno stavbno pravico plačati nadomestilo 200.000 € + DDV po davčni stopnji 22% v 30 dni od dneva podpisa te pogodbe.
 • SI-2 se zavezuje, da bo SI-1 za znesek dogovorjenega nadomestila izdal račun skladno z določili ZDDV-1.

Pogodba s fizično osebo

 • stavbna pravica se ustanavlja na nepozidanem zemljišču parcelna številka B katastrska občina K,
 • lastnik zemljišča ustanovi in prizna na parceli parcelna številka Y katastrska občina K stavbno pravico za namene gradnje poslovne zgradbe v korist imetnika stavbne pravice SI-1,
 • stavbna pravica se podeljuje za 40 let od dneva podpisa pogodbe,
 • SI-1 mora lastniku nepremičnine za ustanovljeno stavbno pravico plačati nadomestilo 200.000 € bruto v 30 dni od dneva podpisa te pogodbe,
 • SI-1 pogodbeno prevzema obveznost plačila davka na promet nepremičnin.

V povezavi s pridobitvijo stavbne pravice je SI-1 z vsako pogodbo imel naslednje stroške:

 • davčno svetovanje - mnenje glede obdavčitve ustanovitve stavbne pravice:  100 € + DDV po davčni stopnji 22%,
 • odvetniške storitve - sestavljanje pogodb in vpis stavbne pravice v zemljiško knjigo:  1.000 € + DDV po davčni stopnji 22%,
 • sodna taksa za vpis stavbne pravice v zemljiško knjigo:  80 €.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6
Naslov Datum vpisa
NEOPREDMETNA SREDSTVA – Spletna stran – pridobitev z nakupom 01.01.2024
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Nakup seznama odjemalcev 01.01.2024
NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Oslabitev vrednosti licence 01.01.2024
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Nakup blagovne znamke 01.01.2024
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Nakup programske opreme (licenca za uporabo računalniškega programa) 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6